Fotografisk materiale produceret af Henrik Delfer er beskyttet af Bekendtgørelse af lov om ophavsret (LBK nr 1144 af 23/10/2014) såvel som international aftaler om beskyttelse af ophavsret; bedre kendt som © Copyright.

Ophavsrettighederne til alt fotografisk materiale fotograferet af Henrik Delfer (fotografen) tilhører fotografen med mindre andet er angivet.

Fotografisk materiale inkluderer fotografier, video, film såvel som afledte visuelle- eller audio-visuelle værker er således beskyttet af ophavsretsloven såvel som internationale aftaler om beskyttelse af ophavsret. Fotografisk materiale må således ikke bruges eller kopieres og bruges uden fotografens udtrykkelige og skriftlige samtykke, hverken i kommerciel eller ikke-kommerciel sammenhæng.

Ønsker du at bruge fotografisk materiale, hvortil fotografen har ophavsret – uanset sammenhæng – skal du rette henvendelse til Henrik Delfer og anmode om tilladelse hertil, og en sådan vil eventuelt gives – dog kun mod forudgående skriftlig aftale med fotografen.

For fotografisk materiale der er licenseret fra fotografen, gælder også ophavsretsloven, og det indebærer også, at det ikke er tilladt at redigere, konvertere, ændre eller beskære det fotografiske materiale, uden forudgående aftale med fotografen.

Photographic material produced by Henrik Delfer is protected by the Danish © Copyright Law.

Copyright © to any photographic material created by Henrik Delfer (the photographer) belongs to the photographer unless stated otherwise.

While there is no International Copyright Law as such, copyright law conforms to the individual countries where the copyrightholder resides. As such, a violation of my Copyright will be pursued to the fullest extent of the law, under Danish jurisdiction, but is not limited, and will be pursued under any jurisdiction from which the violation has taken place.

Copyright © to any form of photographic material created by Henrik Delfer (the photographer) belongs to the photographer unless stated otherwise.

Photographic material includes photographies, video, film as well as derivative visual- or audio-visual works, is thus protected by Copyright as well as international agreements about Copyright. Photographic material may NOT be used or copied or used with prior and express written consent, neither commercial- or non-commercial use.

Should you want to use photographic material that the photographer has created – irrespective of what you need to use it for – you need to contact Henrik Delfer and ask for permission to use our content, and should such be given – only through a written agreement with the photographer.

For photographic material used under license from the photographer Copyright also means it is not permitted to edit, convert, change or crop the photographic material, without prior agreement with the photographer.