Indhold på delfer.dk er beskyttet af Copyright © og ophavsretsloven

Ophavsrettighederne til alt materiale på fotoprofils hjemmeside på Internet tilhører fotoprofil med mindre andet er angivet.

Billeder og tekst fra enhver side på fotoprofil.dk domænet er således beskyttet af ophavsretsloven såvel som internationale aftaler om beskyttelse af ophavsret. Billeder, grafikelementer, design eller tekst må således ikke kopieres og bruges uden fotoprofils udtrykkelige samtykke, hverken i kommerciel eller ikke-kommerciel sammenhæng.

Ønsker du at bruge indhold fra fotoprofils hjemmeside – uanset sammenhæng – skal du rette henvendelse til Henrik Delfer og anmode om tilladelse hertil, og en sådan vil eventuelt gives – dog kun mod forudgående skriftlig aftale med fotoprofil.

Content on delfer.dk is protected by Copyright ©

The material featured on this site is the property of Henrik Delfer unless otherwise indicated.

The material is protected by international laws of copyright. Pictures, graphic elements, design or text may NOOT be copied and used without prior express written concent by Henrik Delfer, neither for commercial or non-commercial use.

Should you want to use content from Henrik Delfers homepage – irrespective of what you need to use it for – you need to contact Henrik Delfer and ask for permission to use our content, and should such be given – only through a written agreement with fotoprofil.