Det er forbundet med en god mængde nervøsitet og en lille smule frygt, jeg for allerførste gang skal udstille udvalgte billeder fra mine personlige kunstfotografiske værker for offentligheden. Det kommer til ar ske i forbindelse med kunstmessen “The Art Fair Kunst for Alle 2022“, Lokomotivværkstedet i København.

Udstillingen finder sted i weekenden: fredag d. 30. september 2022 – kl. 15.00-20.00, lørdag d. 1. oktober 2022 kl. 10.00-18.00 og søndag d. 2. oktober kl. 10.00-17.00. Det hele foregår på Lokomotivværkstedet, Otto Busses Vej 5A, 2450 København SV.

Arbejdet med kunstfotografiet står mit hjerte meget nær, og er en kæmpe investering i tid og penge. Derfor er det en stor glæde, for første gang at kunne vise mine billeder frem, og jeg er meget spændt på, hvordan de bliver modtaget, og endnu mere spændt på, om der er nogen der finder dem så spændende at de vil investere mine fotografier og hænge dem op på væggen.

Fordi denne udstilling er min første har jeg bevidst valgt at vise en bred vifte af mine forskellige både færdige- og igangværende projekter. At jeg viser et bredt udvalg er netop et bevidst valg, nærmere end et udtryk for manglende fokus. 

Et strejf af lys

Billedet herover er fra mig personlige projekt kaldet “Et strejf af lys”, et projekt hvor jeg har lavet mere end 25.000 eksponeringer (billeder) over en periode på 5 år, med mere end 150 hårdtarbejdende modeller (mange af dem ved flere fotosessioner), og som jeg har investeret mere end 10.000 timers arbejde i. Ideen til projektet fik jeg for mere end 12 år siden, men har først haft mulighed for at realisere min ide da jeg flyttede til mit nuværende fotostudie, hvor jeg endelig fik mulighed for helt at styre mit lys som jeg ville.

I virkeligheden er projektet funderet i grundbetydningen af ordet “fotografi”, der kommer af to ord på græsk nemlig φωτός (phōtos) der betyder “lys” og γραφή (graphé) der betyder at “male” eller “tegne”. På samme måde som en kunstmaler bruger sine pensler til at male på et kanvas, så er mine modeller mit kanvas og lyset bliver til mine pensler.

Jeg har tidligere delt nogle af disse billeder på sociale medier, men de er ikke tænkt at skulle opleves på en computerskærm eller en mobiltelefon. Det har fra starten været hensigten at billederne skulle ses og opleves i stor størrelse. For når man står på afstand og se den hvide organiske streg, der udgør billedet, kan man måske ikke lige forstå hvad det er man kigger på. Hvis man går tættere på billedet, kan man se hudens tekstur og de små, tynde og fine vellushår mange mennesker har over hele kroppen. Det bliver åbenlyst at det er et menneske, der skaber den organiske form og hvide linje man ser, hjernen frigiver dopamin og man bliver belønnet for at være gået “tæt på”. Måske træder man tilbage og kigger endnu engang på billedet, for at afkode, hvordan modellen præcist er poseret i lyset for at skabe præcis den hvide organiske streg. Nogle af billederne er nemmere at afkode, mens andre kræver en lidt større tidsmæssig investering, og lykkedes det at afkode, er det mit hån at man igen for en lille dosis dopamin, som belønning for sin indsats.

Ideen er også at man skal starte med at kigge på de fotografier der er nemmest at afkode, og gradvist bevæge sig til de billeder der er sværere at afkode. Det vil dog kræve en større udstilling og flere billeder i stor størrelse end jeg er i stand til at vise på The Art Fair Kunst for Alle 2022.

For med denne min allerførste offentlige visning af mine kunstfotografier, vil jeg også gerne vise andre af mine personlige kunstfotografiske projekter.

Skulpturer

Skulpturer er et andet af mine kunstfotografiske projekter, der betyder meget for mig. Det er fotografier der  er inspireret af den norske billedhugger Gustav Vigeland såvel som den polske kunstner Zdzisław Beksiński. Fotografierne er lavet uden brug af photoshop eller andre ‘kunsgreb’ og er tænkt som en kommentar til nutidens noget forvandskede kropsideal, hvor mange forsøger at repræsentere sig selv i en fælles idealopfattelse, der har meget lidt med virkeligheden at gøre.

Ansigter

Dette kunstfotografiske projekt er under stadig udvikling. Projektet rummer flere elementer af et stiliserede portræt, hvor visse ansigtstræk eller elementer fjernes eller forstærkes gennem et emotionelt udtryk.

Projektet er reflekterende i relation til vores opfattelse af ˈSgœnˌheðˀ (skønhed), hvor der indskydes et forstyrrende element der påtvinger beskueren omtanke om, hvad der vises i fotografiet, ganske som visningen af ordet “skønhed” (i lydskrift ˈSgœnˌheðˀ), tvinger os til at overveje hvad der egentlig står som tekst.

Skygger

Skyggen siger intet om sig selv, den siger kun noget om det den skygger for eller det der forsager, den bliver kastet.

Vores opfattelse af form er ofte dikteret af vort ståsted. En skygge der kastes over en organisk form, tager form efter det skyggen rammer. En skygge der er lige som en lineal får en organisk form, og subjektet bliver pludseligt tredimensionelt selv om det gengives på et todimensionelt plan.

På den måde kan skygger skjule såvel som afsløre.

Dette kunstfotografiske projekt er inspireret af fotografen Erwin Blumenfeld, der på mange måder – inspireret af både dadaismen og surrealismen – redefinerede modefotografiet, medens han arbejdede som freelancefotograf for magasiner som Harper’s Bazaar, Life og det amerikanske Vogue.

Min indgang til disse fotografier er at bruge skygger som et grafisk element der skal korrelere en kendt form med en ret skygge, enten kastet af- eller kastet hen over, det kendte og dermed skabe en ny form der kan både være underbyggende og grotesk i sin form.

Bevæget

Dette kunstfotografiske projekt minder på mange måder om projektet “Et strejf af lys”, selv om det visuelle udtryk er helt anderledes. Hvor jeg med projektet “Et strejf af lys” opfatter kroppen som mit kanvas og lyset som mine pensler, skaber jeg i projektet “Bevæget” et kanvas af lys og mine modeller bliver den aktive pensel.

Gennem en planlagt og kort koreografi opbygger mine modeller områder af densitet og transparens på et kanvas af lys, og udtrykket bliver æterisk og organisk på en helt anden måde. Fotografierne spænder vidt i deres emotionelle udtryk; fra smerte til eufori.

Ønsker du at udstille mine billeder?

Repræsenterer du en virksomhed, kunstforening eller et galleri, og kunne du tænke dig at udstille mine billeder, så kontakt mig for yderligere information.