Skift pæren (Nikon SB-900 flash)

Henrik DelferGear, ReperationLeave a Comment

xenon-knust-rep

Den ene af mine Nikon SB-900 blitze havde været en tur på gulvet. Jeg kan nu ikke huske den har været tabt, men det må være sket alligevel, for den ene af mine SB-900 blitze fungerede pludseligt ikke mere. Efter at have undersøgt tingene nærmere, kunne jeg konstatere at det var selve Xenon-lampen i blitzen der var knækket midt over, og den skulle skiftes. Noget sådant er ikke billigt – specielt ikke hvis det er Nikons autoriserede værksted, der skal udføre reparationen, så jeg tænkte, at det måtte jeg da selv kunne klare. I stedet for et betale knap 1.500,- kroner for en reparation slap jeg med at betale 235,- kroner og brugte knap 45 minutter af min tid. Her følger så instruktionerne med billeder, hvis du selv skulle have brug for (og mod til) at udskifte pæren i din SB-900 blitz.

Advarsel og ansvarsfraskrivelse

Lad mig indlede med at komme med en advarsel: I en Nikon SB-900 blitz sidder der en såkaldt kondensator (kapacitor) der oplades fra batterierne og bruges til at udsende en kort strømpuls på over 350 volt, når blitzen skydes af. Hvis man ikke aflader denne kondensator FØR man begynder at skille sin blitz ad, kan man få sig et MEGET voldsomt stød, der bestemt ikke er til at spøge med. Sørg derfor for at følge nedenstående instruktioner MEGET nøje – specielt med henblik på at aflade kondensatoren.

Lad mig også komme med en ansvarsfraskrivelse: Denne vejledning er skrevet på basis af mine egne personlige erfaringer, og er ikke din autorisation til selv at adskille din blitz. Hvis du giver dig i kast med at adskille din blitz er det på EGET ansvar, og jeg kan på ingen måde holdes ansvarlig, såfremt du eller din blitz skulle komme til skade.

Når det er sagt, fandt jeg det ikke vanskeligt at adskille og samle min blitz, og det var heller ikke svært at skifte Xenon-lampen. Jeg har ingen særlige kvalifikationer for at udføre denne slags arbejde, men kan da finde ud af at betjene en skruetrække og en loddekolbe.

Hvis du beslutter dig for at fortsætte, skal du læse vejledningen grundigt igennem – og er du herefter i tvivl om hvorvidt det er en opgave du kan løse, vil jeg anbefale dig at sende din blitz til et autoriseret værksted. Det er ikke svært at skifte pæren i en SB-900 blitz, men det kræver dog en smule teknisk snilde.

Hvad skal du bruge?

  1. Nikon SB-900 blitz med en Xenon-lampe der ikke virker
  2. En original Xenon-lampe (kan købes via eBay eller hos DFA A/S)
  3. Instrumentskruetrækker (stjerneskruetrækker) – den mindste du kan finde
  4. En fladskruetrækker (instrument)
  5. En effektmodstand på mellem 200 Ω og 2k Ω (200-2000Ω) (kan købes online eller i en elektronikforretning)
  6. Alternativet til en modstand er et multimeter, der kan bruges til at aflade kondensatoren
  7. En elektronik-loddekolbe
  8. Loddetin med flux
  9. Pandelampe eller god arbejdsbelysning
  10. Lup (hvis du ikke har gode øjne)

 

Adskillelse af Nikon SB-900 blitz

Start med at fjerne den gummidup (der hvor man trykker og holder når man skal dreje blitzhovedet) der sidder på siden af blitzhovedet (Figur 1). Dette gøres ved at stikke en fladskruetrækker ind under gummikanten, og så forsigtigt “grave” den ned under gummiduppen. Man skal passe på ikke at sætte mærker i plastikhætten, men man behøver ikke være specielt forsigtig med gummiduppen. Når man først har fat med fingrene, trækker man blot gummiduppen af, der sidder fastgjort med dobbeltklæbende tape.

Bemærk at duppen hvor man trykker ind har tre små “bobler” der kan føles med fingrene, og husk at denne dup skal sidde på samme side når du samler blitzen igen.

AFLADNING AF KONDENSATOREN (Figur 1): Når begge dupper er fjernet kan du, i den side hvor trykknappen til rotation og vibning af blitzhovedet sidder, se to små huller (Figur 1), det er her du skal indsætte en effektmodstand på 200 Ω og 2k Ω (200-2000Ω). Du skal være SIKKER på at modstanden berører kontaktfladen nede i hullerne, dette gøres bedst ved at bukke benene på modstanden og glemme dem flade med en fladtang. Lad mostanden sidde i hullerne i 45-60 minutter for du fortsætter, så du er HELT sikker på at kondensatoren er afladet.

Figur 1

Figur 1

Alternativt kan du bruge et multimeter til at aflade kondensatoren med. Indstil dit multimeter til 2-300 volt jævnstrøm og stik de to følere ned i hullerne. Her kan du holde dem til dit voltmeter viser 0 volt.

Uanset hvilken metode du bruger til at aflade kondensatoren, er dette trin MEGET vigtigt. En Nikon SB-900 blitz gan give dig et SERIØST rap over nallerne (350 volt), så det er ikke noget man skal lege med, og derfor heller ikke et trin man skal springe over.

Fjern dækslet (Figur 2, 3 og 4): Når kondensatoren er afladet, kan du gå videre til næsten trin, nemlig at fjerne dækslet fra blitzen.

Start med at fjerne gummiduppen (Figur 2) på den anden side af blitzhovedet (følg vejledningen herover). Husk på at der er duppen UDEN de tre små bobler, der skal på siden UDEN låsepinden til vippehovedet på blitzen. Du skulle nu have fjernet gummidupperne på begge sider af blitzhovedet, og kan se de bitte små stjerneskruer, der gemmer sig herunder.

Figur 2

Figur 2

Vend blitzen om, så serienummeret vender opad (Figur 3). Du skal nu fjerne følgende skruer på blitzen: 2 skruer på dækslets underside (der hvor serienummeret står), 2 skruer på den side af blitzhovedet hvor låsepinden til vippehovedet sidder, samt en enkelt skrue på den side af blitzhovedet hvor låsepinden til vippehovedet sidder. Der er forskel på størrelsen på disse skruer, så hold dem adskilt i tre små bunker på et stykke hvidt papir. Skruerne er små og forsvinder meget let.

Figur 3

Figur 3

Bund-dækslet til blitzhovedet (der hvor serienummeret står) kan nu fjernes (Figur 4). Der sidder en lille “krog” i topdækslet, man kan løsne ved forsigtigt at stikke en fladskruetrækker ind i det rektangulære hul på den modsatte side af blitzhovedet hvor låsepinden til vippehovedet sidder, der kan hjælpe til at løsne dækslet, men jeg havde ingen problemer med blot at trykke let på siden af dækslet og derved får bunden (med serienummeret, der nu vender opad) af.

Læg dækslet på bordet ved siden af dig, for om lidt skal du bruge dette til at “holde” tre små stykker tape, du skal fjerne indvendig fra blitzen. Disse tre stykker tape skal nemlig bruges igen når du samler blitzen, så det er rart at have et sted man kan placere dem, så man kan finde dem igen, og så de ikke ruller sammen og ender med at klæbe til sig selv.

Figur 4

Figur 4

Adskillelse af selve blitzhovedet (Figur 5 til 14): Selve blitzhovedet med zoom-funktioen skulle nu ligge “blottet” i topdækslet (blitzen ligger reelt på hovedet foran dig), og du skal nu i gang med at adskille denne del, så du kan komme til at udskifte Xenon-lampen.

Start med at notere dig præcist hvordan det akryliske beskyttelsesplast sidder (hvilken vej det vender), og fjern det fra blitzhovedet. Læg det på et stykke papir, og husk hvordan du lægger det på papiret, så du kan placere det tilbage i blitzen på samme måde når du samler det.

Fjern derefter Fresnel linseelementet og læg det på samme måde på papiret. Du kan evt. notere på papiret at, siden der vender OP på papiret, skal sættes i blitzen igen, så den samme side vender UD fra blitzen. Fresnel elementet har riller på den ene side, og disse skal vende VÆK fra blitzlampen når man samler blitzen. Uanset hvordan du gør det handler det blot om at huske at det vende samme vej, når du samler blitzen igen. Ellers kan du risikere at blitzen ikke er ordentligt forseglet, eller endnu værre, at den ikke er i stand til at fokusere lyset korrekt når den zoomer ind og ud.

Figur 5

Figur 5

Når du har fjernet beskyttelseslinsen og Fresnel linseelementet skal du fjerne de to registreringskontakter (Figur 5). De sidder ikke fast og er meget små, så derfor er det bedre selv at fjerne dem, så de ikke bliver væk. Det er ikke sjovt at ligge på gulvet og lede efter noget der er SÅ småt. Læg dem på papiret sammen med de andre småstumper, så du ved hvor de er. Der er også en tredje registreringskontakt på bagsiden, men den gemmer vil lidt.

Figur 6

Figur 6

Når registreringskontakterne er gemt væk, skal du til at fjerne selve blitzhovedet. Det gør du ved at løsne de tre skruer der fastholder dette (Figur 7). Gem skruerne væk på dit papir, så du kan finde dem igen.

Figur 7

Figur 7

Herefter skal du fjerne de to ledningssæt, der forbinder blitzhovedet med blitzens “base”. Vrik forsigtigt de to stik ud (start med sættet med de pink/hvid/sort/blå ledninger. Bemærk at den pink ledning vender ned mod gruppen med de brune ledninger.

Træk herefter forsigtigt det brune stik ud. Her er det vigtigt du lægger mærke til, hvilken side af stikket, der har en lille “rille”, og at du – når du samler blitzen igen – sikrer dig at denne rille vender samme vej som den sad da du skilte stikket ad. Lav evt. et lille notat på dit papir om, hvordan det vender.

Figur 8

Figur 8

Nu er flashhovedet kun fastgjort ved et tyndt fiberkabel. Fjern det lille stykke tape (lirk det evt. fri med en lille fladskruetrækker) der sidder på den sorte IC-kreds (Figur 9). Gem det lille stykke tape ved at sætte det fast på underdækslet som du startede med at fjerne.

Figur 9

Figur 9

Vend blitzhovedet om, og fjern de to stykker tape der fastholder fiberkablet på denne side (Figur 10), og gem også disse to stykker tape ved at fæstne dem forsigtig på kanten af dækslet du fjernede til at starte med.

Træk nu fiberkablet forsigtigt ud af hullet. Der sidder lidt klæbemasse og fastholder fiberkablet, men hvis du “vrikker” kablet lidt, burde du nemt kunne frigøre dette. Når kablet skal tilbage igen, skal du blot forsigtigt stikke det ned i hullet igen og tape det fast. Formålet er at lede lys fra lampehuset ned til en lysmåler der sidder nede i basen, så det er ikke afgørende det sidder 100% nøjagtigt. Tapen burde være nok til at sikre fiberkablet når du samler igen.

Figur 10

Figur 10

Nu skulle selve blitzhovedet være helt fri af basen, men inden du fortsætter skal du lige fjerne den sidste af de tre registreringskontakter (lille klar plastikdims) der sidder i bunden af blitzhovedet (Figur 11). Som nævnt før sidder de ikke fast, og de forsvinder nemt, hvis man ikke passer på.

Man behøver IKKE fjerne metalpladen (som jeg gjorde) – jeg var bare usikker på hvad fiberkablets funktion var, og ville gerne se hvad der befandt sig bag denne plade (det vist sig: Intet).

Figur 11

Figur 11

Det er nu du skal til at lodde Xenon-lampen fri af blitzhovedet. Jeg fandt at det sagtens kunne lade sig gøre at skifte Xenon-lampen uden helt at adskille blitzhovedet, og derved sparede jeg lidt tid, eftersom de mekanisme, der zoomer blitzhovedet frem og tilbage, ikke skulle adskilles.

Der kommer en ledning ud af hver side på Xenon-lampen og disse er fæstnet på blitzhovedets print (Figur 12). De er her fæstnet med et isolerings/bindemateriale du skal fjerne før du kan lodde lampen af. Hvis du ikke har remdier til at fjerne denne klæbe/isoleringsmasse helt, kan du bruge spidsen af den varme loddekolbe, til at fjerne så meget, at du kan komme til at lodde ledningerne af. Brug evt. en pincet til at fjerne de stykker klæbe/isoleringsmasse du smelter med loddekolben.

Figur 12

Figur 12

Når klæbe/isoleringsmassen er fjerne skal du lodde de to ledninger fri på de markerede steder (Figur 13). På illustrationen herunder peger pilen på det ene fæstningspunkt til spolen. Det er dog ikke her du skal lodde, men ved den hvide ledning (markeret med en hvid oval cirkel). Når de to ledninger er fri, vender du blitzhovedet rundt, og skal nu frigøre printpladen på bagsiden.

Figur 13

Figur 13

Når du har vendt blitzhovedet rundt, vil du på bagsiden se en skrue i printpladen (Figur 14). Denne skal fjernes så du kan få ledningen ud under printpladen (og ledningen fra den nye Xenon-lampe på plads igen). Fjern skruen og læg den til side.

Figur 14

Figur 14

 

Udskiftning af Xenon-lampen i din Nikon SB-900 blitz

Selve udskiftningen af Xenon-lampen burden være ganske nem. Træk den defekte lampe lidt ud i den side, hvor der sidder TRE ledninger fast, og brug loddekolben til at løsne de to ledninger, der sidder fast på den tråd der er viklet rundt om ydersiden af Xenon-lampen. Bemærk hvordan gummi-bøsningen sidder (den hvide), så du kan få den til at sidde på samme måde, når du sætter den nye lampe i blitzen. Du kan nu fjerne den ødelagte lampe helt fra blitzhovedet.

UNDLAD AT RØRE VED DEN NYE XENON-LAMPE MED FINGERENE. Lad den ligge i plastikposen, og stik ledningen igennem blitzhovedet så den kommer igennem på den anden side. Placer gummihætten som på den gamle lampe, og lod de to ledninger fast til den tråd der er viklet rund om lampen. Skub/træk herefter den nye Xenon-lampe på plads i blitzhovedet.

Placer nu ledningerne der kommer ud fra den nye Xenon-lampe som vist (Figur 15). Du skal sikre dig at ingen af ledningsenderne kommer i berøring med dækslet (det burde ikke være så svært, bare den nye Xenon-lampe er nogenlunde centreret i blitzhovedet.

Figur 15

Figur 15

Samling af Nikon SB-900 blitz

Resten af samlingen burde give sig selv, hvis du bare følger ovenstående anvisning i omvendt rækkefølge. Print evt. denne vejledning ud, så du har den liggende på papir ved siden af dig, og følg så vejledningen og billederne skridt for skridt i omvendt rækkefølge.

Vær opmærksom på at du bør tilføre lidt isolering til de to lodninger til Xenon-lampen (Figur 12). Brug lidt silikone fra en elektronikforretning, eller evt. et stykke elektrikertape.

Når du er færdig med at samle det hele, skal bund-dækslet sættes på, og her skal du bare være opmærksom på, du IKKE kommer til at klemme ledningerne.

 

Figur 16

Figur 16

Test af din Nikon SB-900 blitz

Nu er din blitz forhåbentligt samlet igen, og der burde ikke ligge nogen “stumper” (i form af skruer eller andet) tilbage på dit papir. Start med at sætte friske batterier i blitzen, og tænd den. Se om testlampen lyser op og tryk på den for at se om blitzen virker. Fungerer alting som forventet, kan du zoome blitzen ud til 50mm og herefter sætte Diffuseren på. Dette skulle gerne betyde at blitzen selv zoomer til 17mm, og du kan konstatere at dine registeringskontakter (Figur 6) sidder som de skal. Prøv nu at sætte en Gel i din blitz, sæt hvibalancen på dit kamera til Auto, sæt blitzen på kameraet og tænd for kamera og blitz. Hvis hvidbalancen er skiftet til Flourocerende eller Tungsten (Afhængig af om du har sat CTO/orange eller CTG/grøn) i blitzen, er registreringskontakten (Figur 11) også korrekt sat i.

Du kan nu afprøve de øvrige funktioner i blitzen, men de skulle alle fungere, såfremt ovennævnte virker, og der da ikke er sket andet med din blitz, end at Xenon-lampen var gået i stykker eller var brændt af.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ: En ny Nikon SB-900 flash er en anelse “koldere” end en brugt eller ældre flash. Det er dog min erfaring at efter nogle få hundrede skud, balancerer farven sig meget tættere på en brugt, og man kan ikke længere se forskellen rent visuelt. Dette er naturligvis KUN relevant, hvis man bruger flere SB-900 blitze.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *