En blænde er en åbning i et optisk instrument der regulerer mængden af lys der slippes ind. Man kan med blænden mindske lysmængden ved at mindske åbningens størrelse. Herunder kan du se hvordan blændeåbningen i et objektiv kan være både stor og lille:

apertur

Nu bliver det en lille smule mere teknisk, men der er ingen grund til panik. Blændeværdien opgives i “blændetal” og hvert af disse kaldes et f-stop. På et typisk 35mm objektiv vil rækken af blændetal (f-stop) se ud som følger: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 og 32. Når blænderækken ser ud som den gør, skyldes det at blændetallet er et udtryk for åbningens diameter mens det tilsvarende lysindfald hænger sammen med blændens areal.

Det vil være en rigtig god idé, hvis man lærer denne blænderække udenad, og selv om det lyder vanskeligt, så er det slet ikke så svært, for man skal i virkeligheden kun huske to tal – nemlig 1 og 1,4. Se på følgende illustration:

f-stop01

Udgangspunktet er blænden “1”. Ganger man denne med 2 bevæger man sig to blændetrin eller f-stop op i blænderækken og får blænden “2”. Ganger man endnu engang denne med 2 bevæger man sig yderligere to blændetrin eller f-stop op i blænderækken og får blænden “4”, og så videre. Mellem blænde “1” og blænde “2” finder vi blænden “1,4”. Ganger man denne med 2 bevæger man sig to blændetrin eller f-stop op i blænderækken og får blænden “2.8”. Ganger man endnu engang denne med 2 bevæger man sig yderligere to blændetrin eller f-stop op i blænderækken og får blænden “5.6”, og så videre.

Den samlede blænderække ser nu ud som følger:

f-stop02

Mellem hvert blændetrin får man altså det dobbelte eller det halve lys, afhængig af hvordan man justerer blænden. Nu lyder det måske kompliceret og forvirrende, for hvordan kan et større tal betyde en mindre blændeåbning? Det kan det fordi tallet i virkeligheden er en brøk. Skulle man skrive blændeåbningen fuldt ud vil man skrive “1:4”, “1:5,6” eller “1:8”. Enhver ved at 1/8 er mindre end 1/4 – og nu giver det måske mere mening. f-stop03

Det lyder mere kompliceret end det i virkeligheden er. Det bliver naturligvis ikke nemmere, når man får at vide, at jo større blændetal, jo mindre er åbningen. I første omgang er det dog tilstrækkeligt at man forstår to ting angående blænden:

  1. Større blændeåbning = mere lys = mindre blændetal
  2. Mindre blændeåbning = mindre lys = større blændetal

Blændeåbningen påvirker også en anden faktor vedrørende fotografering, nemlig dybdeskarphed.